POLITICA de protecţie a datelor, dedicată recrutării

Stimat/ă candidat/ă,

Dorim să vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 25 mai 2018, regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (‘GDPR’) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. În acest context, compania noastră se angajează să vă protejeze și să vă respecte confidențialitatea datelor personale.

Dacă în urma lecturării prezentei politici ne transmiteți datele dvs (sub forma unui Curriculum Vitae) printr-unul dintre multiplele canale puse la dispoziție, înseamnă că ați fost informat în baza art. 13 din regulamentul 2016/679 al parlamentului european și al consiliului / 27 aprilie 2016, că vom colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal (nume, adresa de email, număr de telefon, adresă de domiciliul, etc.) cu scopul desfășurării procesului de recrutare și selecție inițiat de către reprezentanții companiei și că v-ați acordat consimțământul pentru acestea.

Subliniem faptul că vom utiliza aceste date numai în scopul pentru care au fost solicitate, respectiv pentru finalizarea procesului de recrutare. În acest sens, pe baza datelor și informațiilor pe care ni le furnizați în mod benevol și pentru care avem acordul dvs de analiză, urmărim să determinăm dacă sunteți sau nu un candidat potrivit pentru posturile vacante din cadrul companiei, precum și pentru a vă contacta cu o propunere, în vederea stabilirii unui interviu sau cu scopul de a vă solicita / furniza informații suplimentare legate de oferta noastră. Menționăm că nu vom furniza niciunei terțe părți informațiile puse la dispoziție de dvs, cu excepțiile prevăzute de dispozițiile legale.

De asemenea, este foarte important pentru noi ca dvs să cunoașteți faptul că aveți în orice moment dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a solicita ștergerea datelor și dreptul de opoziție, după cum urmează:

– puteți solicita oricând doriți, printr-o cerere adresată companiei noastre, actualizarea, modificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, transmise prin intermediul CV-ului comunicat;

– aveți dreptul de a obține din partea companiei, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către aceasta;

– aveți dreptul de a va  opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări.

Pentru oricare din motivele de mai sus precum și pentru a vă exercita drepturile garantate de legea privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vă rugăm să vă adresați responsabilului DPO al companiei noastre, prin intermediul adresei de email [email protected] și vă garantăm un răspuns în 24h – 48h.

Politica de GDPR a companiei respectă următorii pași, în ceea ce privește prelucrarea datelor transmise de dvs:

– candidații eligibili sunt contactați întotdeauna (telefonic sau în scris), într-un termen foarte scurt (până la 120h), în vederea comunicării detaliilor legate de modul de desfășurare a procesului de recrutare și selecție;

– datele colectate în cadrul unui proces de recrutare sunt şterse imediat ce devine evident faptul că nu vom contacta candidatul respectiv, întrucât nu este potrivit postului pentru care a aplicat;

– dacă nepotrivirea este numai de moment și dorim păstrarea datelor unui candidat (CV, scrisoare de intenție, portofoliu, etc.) în vederea contactării acestuia cu următoarea ocazie, candidatul va fi contactat în vederea obținerii consimțământului său scris în acest sens;

– dacă persoana vizată obiectează cu privire la extinderea perioadei de păstrare și procesare a datelor, distrugem pe loc datele sale.

În cadrul companiei noastre recrutarea se realizează intern și prin urmare informația nu părăsește limitele fizice și digitale ale acesteia. În interiorul companiei, persoanele expuse la aceste date sunt:

– membrii departamentului de contabilitate su resurse umane (responsabili de recrutare);

– managerii departamentelor cu locuri de muncă vacante, din cadrul companiei, persoane ce joacă rol de factor de analiză și decizie în procesul de recrutare.

Ca măsură de protecție, întreg personalul implicat în acest proces este instruit corespunzător în materie de protecţia datelor şi înţelege riscul compromiterii.

Asigurarea unui nivel adecvat de securitate a datelor procesate în contextul recrutării este o obligaţie pentru noi, ceea ce presupune respectarea următoarelor condiţii:

– transmiterea formularelor (CV-urilor) se face printr-o metodă sigură;

– stocarea formularelor (CV-urilor) se face pe un spaţiu de stocare/locaţie virtuală (sau fizică) la care au acces exclusiv persoanele implicate în procesul de recrutare şi selecţie;

– în cazul formularelor depuse direct la sediul companiei, sau prin poştă sau fax, traseul parcurs de acestea către un loc de depozitare securizat este cât mai scurt.

Glosar termeni utilizați:

*Date cu caracter personal înseamnă orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

*Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu  caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

*Consimțământ înseamnă o manifestare de voință liberă. specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr- o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

*DPO-ul (data protection officer) este responsabilul cu protecția datelor, desemnat de către companie.

*GDPR reprezintă prescurtarea regulamentului UE nr. 679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii uniuni europene precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățeniilor UE.

Vă mulțumim!

Cine suntem

ContaDB pune la dispoziție ce peste 15 ani de experiență în domeniu pentru a vă oferi servicii de contabilitate și suport de cea mai înaltă calitate.

Vino in echipa noastra