Întocmire şi certificare bilanţ contabil

Vă oferim o serie de servicii de raportare statutară care cuprind atât întocmirea şi depunerea declaraţiilor şi a situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile legale, cât şi raportări de management particularizate în funcţie de cerinţele interne ale firmei.

Vă punem la dispoziţie întreaga noastră expertiză pentru a vă asigura de o cât mai corectă interpretare a rapoartelor financiar-contabile furnizate, precum şi soluţii pentru îmbunătăţirea acestora

 • Servicii contabile profesioniste de întocmire bilanţ contabil
 • Întocmirea contului de profit şi pierdere
 • Întocmire situatia modificărilor capitalurilor proprii
 • Întocmire situatia fluxurilor de trezorerie
 • Un rezumat al politicilor contabile şi alte note explicative

Întocmire şi depunere declaraţii lunare

 • Pregătirea declaraţiilor lunare obligatorii, folosind informaţii din Registru Jurnal, Jurnal de Vânzari, Jurnal de Cumparari, Bilanţ şi Conturile de Profit şi Pierdere
 • Pregătirea altor rapoarte statistice sau repoarte cerute de Banca Naţională a României
 • Completarea şi depunerea Declaraţiei de impozit pe profit
 • Completarea şi depunerea Declaraţiei de TVA
 • Completarea şi depunerea Declaraţiilor privind taxele locale
 • Alte rapoarte ad-hoc solicitate de catre autorităţile locale

Situaţii financiare periodice şi rapoarte statistice

 • Pregătirea, certificarea şi depunerea Situaţiilor Financiare anuale sau semestriale conform reglementărilor locale
 • Pregătirea manualului de politici contabile si proceduri necesare pentru buna desfăsurarea a activităţii în cadrul firmei
 • Elaborarea şi pregătirea altor rapoarte ad-hoc cerute de autorităţile române pe parte de taxe
 • Pregătirea şi depunerea declaraţiei INTRASTAT

Cine suntem

ContaDB pune la dispoziție ce peste 15 ani de experiență în domeniu pentru a vă oferi servicii de contabilitate și suport de cea mai înaltă calitate.

Vino in echipa noastra
Vile de vanzare direct dezvoltator