Evidență contabilă online

Vã asigurãm cã veţi beneficia de servicii de contabilitate orientate cãtre susţinerea şi creşterea performanţei şi a succesului afacerii, acesta fiind şi scopul final al serviciilor de contabilitate oferite de noi. Venim în întâmpinarea nevoilor dumneavoastrã cu servicii de contabilitate online care includ întotdeuna şi componenta de consultanţã, astfel încât sã deţineţi un control deplin asupra afacerii dumneavoastrã şi sã luaţi deciziile corecte.

Alegeţi o firmã de contabilitate online pentru a-ţi purta afacerea cãtre viitor. Fie ca deţii o firmã de IT, magazin online, IMM sau Start-up, oferta ContaDB este pentru dumneavoastrã!

 • Câştigaţi timp şi vã puteţi concentra mai bine asupra afacerii.
 • Beneficiaţi de asistenţa noastrã permanentã în cazul controalelor.
 • Beneficiaţi de experienţa noastrã contabilã şi fiscalã în domenii diverse de activitate.
 • Noi ne asumăm întreaga responsabilitate pentru rezultatele muncii noastre.

Externalizare servicii de contabilitate și raportare

Deoarece evidența contabilă trebuie ținută exact și după regulile impuse de lege, firma de contabilitate ContaDB vine cu o echipă de experți contabili și cu soluții profesioniste de organizare cât mai eficientă a departamentului financiar-contabil. Externalizarea activităților contabile reprezintă o alternativă pentru firmele care doresc eficientizarea activităților curente de natură financiar-contabilă. Prin intermediul serviciilor noastre flexibile de externalizare a contabilității suntem în măsură să vă oferim sprijin, acoperind toate activitățile financiar-contabile:

 • Înregistrarea documentelor contabile conform normelor în vigoare.
 • Evidenţa analiticã a clienţilor şi furnizorilor.
 • Evidenţa global-valoricã sau cantitativ-valoricã a stocurilor.
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale
 • Efectuarea periodicã a punctajelor cu administraţia financiarã
 • Asistenţã la controalele efectuate de organele statului
 • Evidenţa mijloace fixe şi calculul amortizãrii
 • Calculul impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat
 • Întocmirea balanţelor lunare şi a registrelor ( registrul jurnal , registrul inventar şi cartea mare )
 • Întocmirea, certificarea şi depunerea bilanţului contabil şi a raportãrilor semestriale
 • Întocmirea dosarelor în vederea obţinerii de creditare şi leasing
 • Întocmirea de rapoarte manageriale periodice.

Planificarea afacerii si strategie

Refacerea contabilității presupune un proces de analiză și identificare a erorilor contabile, care urmează a fi înlăturate prin prezentarea repetată a rapoartelor, executarea modificărilor necesare în arhiva documentelor primare și aplicarea modificărilor într-o bază de date.

Expertizele contabile pot fi efectuate doar de persoanele care au calitatea de expert contabil în condițiile legii, înscrise, cu viza la zi, în Tabloul Experților Contabili, actualizat anual de către CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România).
Serviciile oferite sunt de expertiză contabilă extrajudiciară, efectuată la cererea persoanelor fizice sau juridice care sunt interesate, dar fără ca să existe un dosar de anchetă, cercetare sau judecată.
.

 • Elaborarea şi implementarea politicii de evidenţă contabilă
 • Întocmirea şi depunerea  declaraţiilor fiscale şi raportărilor financiare anuale şi semestriale (bilanţul contabil)
 • Reprezentarea şi apărarea intereselor clientului în cadrul inspectoratelor fiscale teritoriale
 • Due diligence contabilă

Contabilitatea managerială are în vedere identificarea și optimizarea surselor de câștig și de pierderi ale firmei: managementul veniturilor și al costurilor, managementul încasărilor și al plăților, managementul surselor de finanțare.

Conform nevoilor de management general și financiar al afacerii, vă oferim informații financiare și non-financiare ale afacerii, prezentate sub forma de: rapoarte manageriale, analize, bugete, tablouri de bord.

Construim împreună evidența contabilă

Timp

Puteți dedica mai multă vreme aspectelor importante pentru creșterea afacerii pe care o conduceți. În plus, noi vă oferim sfaturi cum puteți să micșorați costurile și să creșteți profitul.

Încredere

Vă încredinţaţi organizarea contabilităţii unei echipe de profesioniști, care sunt capabili să-și asume responsabilitatea pentru rezultate. Aceasta înseamnă siguranța faptului că orice penalizare, cauzată din vina noastră, va fi compensată 100% de noi!

Control

Țineți la control toate aspectele legate de contabilitate. Întotdeauna ridicăm receptorul și vă răspundem la orice întrebare.

 

Cine suntem

ContaDB pune la dispoziție ce peste 15 ani de experiență în domeniu pentru a vă oferi servicii de contabilitate și suport de cea mai înaltă calitate.

Vino in echipa noastra