Întocmire şi depunere declaraţie A4200 pentru casele de marcat

Externalizare servicii întocmire şi depunere declaraţie A4200 pentru casele de marcat

Vrei sã nu îti pierzi timpul cu generarea şi depunerea declaraţiei A4200 pentru casele de marcat?

Alege un  partener de încredere pentru externalizare servicii întocmire şi depunere declaraţie A4200 pentru casele de marcat

Costul serviciului de întocmire şi depunere a declaraţiei A4200 pentru casele de marcat depinde de numãrul de case de marcat.

Daca eşti interesat, trimite o cerere de ofertã la info@contadb.ro, în care sã specifici numãrul de case de marcat pentru care vrei sã încheiem contractul.

 • Câştigaţi timp şi vã puteţi concentra mai bine asupra afacerii.
 • Beneficiaţi de asistenţa noastrã permanentã în cazul controalelor.
 • Beneficiaţi de experienţa noastrã contabilã şi fiscalã în domenii diverse de activitate.
 • Noi ne asumăm întreaga responsabilitate pentru rezultatele muncii noastre.

Externalizare servicii întocmire şi depunere declaraţie A4200 pentru casele de marcat

Vrei sã nu îti pierzi timpul cu generarea şi depunerea declaraţiei A4200 pentru casele de marcat?

Îţi putem oferi acest serviciu de depunere a declaraţiei A4200.

Condiţii de colaborare:                                                                      Lunar, pentru fiecare casã de marcat:

 • Vom încheia un contract de prestãri servicii
 • Vei merge la un notar pentru a împuternici un reprezentant al ContaDB sa îţi depunã declaraţiile privind casele de marcat.
 • Pe baza împuternicirii tale, vom face demersurile la ANAF cu formularul 150.
 • Ne vei trimite pe email fişierele pe care le extragi din casele de marcat
 • Îţi vom genera declaraţiile pe baza fişierelor trimise 
 • Le vom semna si le vom depune la ANAF
 • Îţi vom trimite fişierele depuse impreunã cu recipisele aferente, pentru fiecare declaraţie

Alte servicii pentru afaceri

Refacerea contabilității presupune un proces de analiză și identificare a erorilor contabile, care urmează a fi înlăturate prin prezentarea repetată a rapoartelor, executarea modificărilor necesare în arhiva documentelor primare și aplicarea modificărilor într-o bază de date.

Expertizele contabile pot fi efectuate doar de persoanele care au calitatea de expert contabil în condițiile legii, înscrise, cu viza la zi, în Tabloul Experților Contabili, actualizat anual de către CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România).
Serviciile oferite sunt de expertiză contabilă extrajudiciară, efectuată la cererea persoanelor fizice sau juridice care sunt interesate, dar fără ca să existe un dosar de anchetă, cercetare sau judecată.
.

 • Elaborarea şi implementarea politicii de evidenţă contabilă
 • Întocmirea şi depunerea  declaraţiilor fiscale şi raportărilor financiare anuale şi semestriale (bilanţul contabil)
 • Reprezentarea şi apărarea intereselor clientului în cadrul inspectoratelor fiscale teritoriale
 • Due diligence contabilă

Contabilitatea managerială are în vedere identificarea și optimizarea surselor de câștig și de pierderi ale firmei: managementul veniturilor și al costurilor, managementul încasărilor și al plăților, managementul surselor de finanțare.

Conform nevoilor de management general și financiar al afacerii, vă oferim informații financiare și non-financiare ale afacerii, prezentate sub forma de: rapoarte manageriale, analize, bugete, tablouri de bord.

Construim împreună evidența contabilă

Timp

Puteți dedica mai multă vreme aspectelor importante pentru creșterea afacerii pe care o conduceți. În plus, noi vă oferim sfaturi cum puteți să micșorați costurile și să creșteți profitul.

Încredere

Vă încredinţaţi organizarea contabilităţii unei echipe de profesioniști, care sunt capabili să-și asume responsabilitatea pentru rezultate. Aceasta înseamnă siguranța faptului că orice penalizare, cauzată din vina noastră, va fi compensată 100% de noi!

Control

Țineți la control toate aspectele legate de contabilitate. Întotdeauna ridicăm receptorul și vă răspundem la orice întrebare.

 

Cine suntem

ContaDB pune la dispoziție ce peste 15 ani de experiență în domeniu pentru a vă oferi servicii de contabilitate și suport de cea mai înaltă calitate.

Vino in echipa noastra
Vile de vanzare direct dezvoltator