COMUNICAT DE PRESA – SOMAJ TEHNIC

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova face cunoscut ca, in temeiul O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in doemniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-Cov-2, în timpul stării de urgență (16 martie – 16 aprilie), pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii, in conformitate cu dispozitiile art. 52, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, salariații vor beneficia de o indemnizație suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Nivelul indemnizației va fi de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

De aceste prevederi urmează să beneficieze salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:

a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin Certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobată prin ordin.

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor.

Angajatorii prevazuti la lit. b) pot beneficia de plata indemnizației prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Etapele pe care angajatorii le vor parcurge

pentru a putea solicita indemnizatia pentru suspendarea temporara

Etapa 1 – suspendarea contractelor individuale de munca ale salariatilor in conformitate cu dispozitiile art. 52, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (emitere decizii si operarea acestora in REVISAL);

Etapa 2 – obtinerea Certificatului de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru angajatorii mentionati la art. XI, alin. (2), lit.a) din O.U.G. nr. 30/2020

sau

Declaratie pe propria raspundere a administratorului din care sa reiasa faptul ca, angajatorul inregistreaza o DIMINUARE A INCASARILOR din luna anterioara depunerii declaratiei, cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada 01.01.2020 – 29.02.2020 si nu are capacitatea financiara pentru a plati toti salariatii, pentru angajatorii mentionati la art. XI, alin. (2), lit.b) din O.U.G. nr. 30/2020 (pe baza analizei financiare interne a angajatorului)

Etapa 3 – solicitarea indemnizatiei pentru somaj tehnic prin depunerea la AJOFM Prahova a urmatoarelor documente:

Angajatorii mentionati la art. XI, alin. (2), lit.a) din O.U.G. nr. 30/2020

1) Certificatul de Situatie de urgenta

2) Cerere (anexa 1 – OUG 30/2020)

3) Tabel nominal (anexa 2 – OUG 30/2020)

Angajatorii mentionati la art. XI, alin. (2), lit.b) din O.U.G. nr. 30/2020

1) Declaratie pe propria raspundere a administratorului (Ordin Presedinte ANOFM)

2) Cerere (anexa 1 – OUG 30/2020)

3) Tabel nominal (anexa 2 – OUG 30/2020)

Documentele mentionate mai sus se vor depune in format electronic la adresa de e-mail: [email protected], sau letric, prin posta/curier la adresa Ploiesti, str. Nicolae Iorga, nr. 1, CP 100537, jud. Prahova

Documentele se depun incepand cu data de 01 Aprilie 2020 pentru perioada 16 – 31 Martie 2020 si cu 01 Mai 2020 pentru perioada 01-16 Aprilie 2020

Corespondenta niveluri de calificare in vederea completarii tabelului nominal (anexa 2)

• ISCED 0 – Educaţia timpurie

• ISCED 1 – Învăţământ primar

• ISCED 2 – Învăţământ gimnazial

• ISCED 3 – Învăţământ liceal

• ISCED 4 – Învăţământ postliceal Învăţământ superior

• ISCED 5 – Învăţământ superior de scurtă durată

• ISCED 6 – Licenţă sau nivel echivalent

• ISCED 7 – Master sau nivel echivalent

• ISCED 8 – Doctorat sau nivel echivalent

Pentru solicitari de informatii punem la dispozitie urmatoarele adrese de mail si nr. de telefon:

1) Cristina STOICHICI – 0244-577.380, E-mail: [email protected] (conducere executiva)

2) Roxana VILAU – 0735.786.219, E-mail: roxana [email protected] (conducere executiva)

3) Ramona AIVAZ – 0244-571.333, 0735.786.221, [email protected] (departament buget)

4) Maria-Magdalena DIMA – 0244-571.333, 0735.786.221, [email protected] (departament buget)

5) Catalin Dumitrascu – 0244-571.444, [email protected] (relatii cu angajatorii)

6) Carmen Dumitrascu – 0244-571.444, [email protected] (relatii cu angajatorii)

Conducerea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova

COMUNICAT DE PRESAAgentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova face cunoscut ca, in temeiul O.U.G. nr….

Gepostet von AJOFM Prahova am Montag, 23. März 2020