Deși se apropie primul termen pentru plata impozitului specific, el încă reprezintă o necunoscută pentru mulți. Impozitul specific poate fi asemănat cumva cu fostul impozit forfetar prin prisma faptului că nu depinde nici de cifra de afaceri, nici de profitul realizat de firmele vizate, ci de cu totul altfel de indicatori și variabile stabilite de legiutor. Impozitul specific face parte din categoria impozitelor nestabilite prin Codul fiscal, ci prin derogare de la el. Acesta a fost introdus pentru anumite categorii de contribuabili prin Legea 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Se calculează un impozit specific anual conform formulei din lege, iar declararea și plata se fac semestrial în tranșe egale.

Potrivit legii, avem următoarele:

Impozit specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z

k – reprezintă valoarea impozitului standard ( 1400 lei);

x – este valoarea ce depinde de rangul stabilit pentru localitatea în care-și desfășoară activitatea societatea și variază în funcție de acesta.

y – este valoarea ce depinde de suprafața utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii firmei.

z – reprezintă coeficientul de sezonalitate.

q – este coeficientul de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate-locaţie de desfăşurare a activităţilor.

Cine aplică impozitul specific

Impozitul specific este datorat doar de anumite categorii de agenți economici existenți în piață și care aparțin HORECA. HORECA este un termen generic, importat și care face referire la firmele din categoriile: Hoteluri, Restaurante, Catering. Pentru a fi mai specifici, menționăm codurile CAEN care sunt vizate de acest impozit și sunt precizate în lege:

5510 – “Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”

5520 – “Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”

5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”

5590 – “Alte servicii de cazare”

5610- “Restaurante”

5621 – “Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”

5629 – “Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”

5630 – “Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”

Dacă firma avea înscris în Actul constitutiv unul dintre codurile CAEN de mai sus (fie că este vorba de activitatea principală sau de una secundară) la sfârșitul anului anterior (în cazul de față la 31 decembrie 2016) ȘI DACĂ nu se află în lichidare, atunci datorează impozit specific pentru activitatea desfășurată în baza acelui CAEN.

Cine NU datorează impozit specific

Este important de știut că pe lângă cele două condiții ce trebuiesc îndeplinite simultan, mai există una: forma de impozitare. Firmele ce au o cifră de afaceri sub 500.000lei și sunt microîntreprinderi NU sunt vizate de Legea 170/2016. Adică, microîntreprinderile ce desfășoară activități dintre cele menționate mai sus vor plăti în continuare impozit pe venit, NU impozit specific.

Declararea impozitului specific se face prin depunerea D100, iar termenul de plată este 25 al lunii următoare încheierii semestrului, în cazul acesta 25 iulie.

Dacă societatea desfășoară atât activități din categoriile enumerate anterior, cât și din alte domenii, atunci va trebui să plătească impozit specific pentru activitățile ce intră sub incidența Legii 170/2016 și impozit pe profit pentru celelalte. Delimitarea domeniilor de activitate poate fi greu de gestionat și pot apărea erori la orice pas. Echipa ContaDB te poate ajuta la declararea și calcularea impozitului specific, a impozitului pe profit sau a oricărui alt impozit pe care firma ta îl datorează. Problemele de contabilitate și fiscalitate nu vor mai fi probleme din momentul în care începi colaborarea cu noi!

Vile de vanzare direct dezvoltator