Bilanțul contabil al unei firme – cine il poate semna?

Bilanţul contabil al unei firme este formularul cel mai important care  trebuie depus la organele fiscale în decursul unui an. De ce?

Pentru că doar cu ajutorul bilanțului contabil se pot cunoaște sumele cheie pentru societate și se poate evalua situația financiară a acesteia. Valoarea patrimoniului firmei sau valoarea datoriilor pe termen scurt sau lung, rentabilitatea și profitabilitatea sunt date importante nu doar pentru ANAF ci și pentru restul agenților economici ce vor să aibă o imagine clară a situației partenerilor și colaboratorilor.

Semnarea bilanțului contabil

Conform legislaţiei în vigoare, bilanţul contabil al unei firme trebuie să conţină două semnături: a persoanei care întocmeşte bilanţul şi cea a persoanei ce aprobă documentul. Deoarece este în sarcina Administratorului să întocmească bilanțul, el este primul obligat să semneze situațiile financiare.

Semnătura de certificare trebuie să aparțină altei persoane din cadrul firmei și care să aibă capacitatea de a face acest lucru cum ar fi:

  •         Contabilul șef
  •         Directorul economic
  •         O altă persoană cu diplomă de licență/master în economie și care poate substiui şefii de departament menţionaţi mai sus.

Situaţiile financiare semnate de membrii CECCAR

Singurele persoane din afara companiei care au capacitatea şi dreptul de a semna bilanţul contabil al unei firme sunt : expertul contabil sau firma de contabilitate cu viza anuală obţinută din partea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania.

Dacă expertul contabil/firma de contabilitate la care apelaţi nu apare în lista membrilor activi publicată de CECCAR în fiecare an, este indicat să vă reorientați, pentru că semnătura acestuia pe bilanțul contabil  se va situa în afara legii și veți risca sancțiuni.

Înainte de a semna un contract pentru servicii de contabilitate, verificaţi dacă acea persoană/firmă este autorizată să furnizeze serviciile de contabilitate de care aveți nevoie.

Altfel, veți constata prea târziu că ați plătit niște servicii incomplete, că ați depus la ANAF documente cu semnătura unei persoane neautorizate și ați comis o ilegalitate.

Mare atenţie, contabilul autorizat este membru CECCAR, dar conform O.G. 65/1994, acesta nu are competenţa de a semna/certifica bilanţul contabil al firmei!

Termenul de depunere a bilanțului contabil 2017

Pentru anul 2016 termenul limită de depunere a bilanțul contabil de către societățile comerciale este 30 mai 2017, adică 150 de zile de la data încheierii exercițiului financiar precedent (31 decembrie 2016).

Potrivit Legii 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depășirea acestui termen atrage după sine amenzi ce pornesc de la 300-1000 lei pentru depășirea termenului cu maximum 15 zile lucrătoare și pot ajunge la 4500 lei pentru întârzierea cu mai mult de 30 de zile lucrătoare.

Echipa ContaDB reprezintă o firmă de contabilitate membră CECCAR pe care o veţi regăsi în lista membrilor publicată de către CECCAR pe site-ul oficial, care poate semna bilanțul contabil al unei firme și care vă poate furniza serviciile de contabilitate de care aveţi nevoie pentru ca firma dumneavoastră să fie în deplină siguranţă.

Alte Documente Utile

Termenul pentru înlocuirea caselor de marcat a fost amânat cu trei luni

Bilanțul contabil al unei firme – cine il poate semna? Bilanţul contabil al unei firme este formularul cel mai important care  trebuie depus la organele fiscale în decursul unui an. De ce? Pentru că doar cu ajutorul bilanțului contabil se pot cunoaște sumele cheie pentru societate și se poate evalua situația financiară a acesteia. Valoarea…

Fiscul schimbă modul în care va controla firmele

Bilanțul contabil al unei firme – cine il poate semna? Bilanţul contabil al unei firme este formularul cel mai important care  trebuie depus la organele fiscale în decursul unui an. De ce? Pentru că doar cu ajutorul bilanțului contabil se pot cunoaște sumele cheie pentru societate și se poate evalua situația financiară a acesteia. Valoarea…

OUG 18/2018 – Declaratia unica – noul sistem de impozitare a persoanelor fizice

Bilanțul contabil al unei firme – cine il poate semna? Bilanţul contabil al unei firme este formularul cel mai important care  trebuie depus la organele fiscale în decursul unui an. De ce? Pentru că doar cu ajutorul bilanțului contabil se pot cunoaște sumele cheie pentru societate și se poate evalua situația financiară a acesteia. Valoarea…

Legea prevenirii nr. 270/2017: firmele nu vor mai fi amendate de la prima abatere

Bilanțul contabil al unei firme – cine il poate semna? Bilanţul contabil al unei firme este formularul cel mai important care  trebuie depus la organele fiscale în decursul unui an. De ce? Pentru că doar cu ajutorul bilanțului contabil se pot cunoaște sumele cheie pentru societate și se poate evalua situația financiară a acesteia. Valoarea…

Vile de vanzare direct dezvoltator