Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a modificat, începând de miercuri, 10 mai 2017, declarația 010. Ca noutate, aceasta cuprinde o secțiune dedicată unor informații despre organizarea și conducerea contabilității firmelor.

Începând de joi, 10 mai, odată cu apariția în Monitorul Oficial a Ordinului ANAF nr. 1.382/2017, formularul pentru declarația 010 a fost modificat, în sensul introducerii unor informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității.

Astfel, noua variantă a formularului 010 cuprinde, în cadrul secțiunii IV „Alte date privind contribuabilul” punctul 7, în care se bifează cu DA sau NU dacă, contabilitatea este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității, conform art. 10 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Datele de identificare ale persoanei care asigură organizarea și conducerea contabilității conform prevederilor art.10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991 sunt prevăzute în Anexa la declarația de înregistrare fiscală

Informațiile ce se vor completa în Anexa la declarația 010 vor fi:

  1. Coloana “Denumire/Nume, prenume persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România” se completează cu denumirea persoanei juridice sau cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz, care asigură organizarea și conducerea contabilității conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Coloana “Cod de identificare fiscală (CIF/CNP)” se completează cu codul de înregistrare fiscală acordat la înregistrarea fiscală, (în cazul persoanei juridice) sau codul numeric personal (în cazul persoanei fizice)
  3. Coloana “Numar contract” se completează cu numarul contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității
  4. Coloana “Data încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilității” se completează cu data încheierii contractului
  5. Coloanele “Data început contract” si “Data sfârșit contract” se completează cu data începerii contractului, respectiv cu data de sfârșit a contractului.
  6. Coloana “Număr autorizație emisă de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România valabilă la data semnării contractului” se completează cu numarul autorizației emisă de CECCAR , valabilă la data semnării contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității.

Declarația 010 cu date despre cine ține contabilitatea se poate descărca de aici

 

Vile de vanzare direct dezvoltator