Declarația de inactivitate pentru anul 2019 (model 2020) se depune de către persoanele juridice care nu au desfășurat activitate de la constituire până la data de 31.12.2019. Termenul pentru depunerea declarației de inactivitate este de 60 zile de la încheierea exercițiului financiar. 

Declarația de inactivitate 2019

Potrivit art. 36 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice care de la constituire nu au desfășurat activitate, precum și subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire nu au desfășurat activitate, depun o declarație de inactivite, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. 

Termen depunere declarație inactivitate la 31.12.2019

Termenul pentru depunerea declarației de inactivitate pentru anul 2019 este 2 Martie 2020 (60 de zile de la încheierea exercițiului financiar)


Formularul S1046 Declaraţie de inactivitate  se va depune în format electronic (cu semnătura electronică) sau în format hârtie, alături de formatul electronic (un CD cu formularul electronic). Acest din urmă formular se poate depune la ghișeu sau prin poștă, cu confirmare de primire.   

Firma de contabilitate ContaDB vă poate ajuta cu întocmirea formularului S1046 Declaratie de inactivitate pentru anul 2019 si depunerea lui, in format electronic (cu semnătura electronică) pe site-ul ANAF