Declarația privind beneficiarul real al firmei este o nouă responsabilitate în sarcina antreprenorilor introdusă prin Legea nr. 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

Astfel, potrivit unui comunicat remis de Oficiul National al Registrului Comertului , miercuri, 23 iulie, legea 129/2019 prevede obligativitatea  inregistrarii beneficiarilor reali in Registrul Beneficiarilor Reali, tinut de ONRC.
De asemenea, Legea nr. 129/2019 introduce notiuni noi, precum beneficiarul real care – potrivit actului normativ – este orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele caruia/careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate.
Actiunile la purtator vor fi convertite in actiuni nominative de catre societatile emitente, in termen de 18 luni.

Cine este “beneficiarul real“?

Definiția exactă o regăsim la Art. 4, alin. (2) din Legea nr.129/2019:

In cazul societăților prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

1. persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deținută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerțului ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internațional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune sau participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%;

2. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1 și prezentul punct.

Așadar, ca regulă, pentru un firmă de tip SRL beneficiarii reali sunt asociații care dețin peste 25% din părțile sociale. În plus, chiar dacă nu sunt asociați în firmă, administratorii vor fi considerați persoane care dețin controlul în societate.

Cine trebuie să depună declarația privind beneficiarul real?

Au obligația să depună declarația privind beneficiarul real atât persoanele care au înființat o firmă anterior modificărilor legislative, cât și cei care doresc să înființeze o societate ulterior apariției acestei responsabilități.

Cu alte cuvinte, legea se aplică tuturor societăților existe deja sau care vor fi înființate pe viitor. Au această obligație doar societățile, nu și PFA-urile înregistrate la Registrul Comerțului.

Până când se poate depune declarația privind beneficiarul real?

Art. 63 din Legea 129/2019 menționează expres termenul de 12 luni pentru completarea documentelor societății deja înființate, adică până la data de 21 iulie 2020.

Pentru societățile care se vor înființa după modificările legislative, declarația privind beneficiarul real se va depune odată cu toată documentația necesară înființării acesteia.

Practic, nu veți mai putea înregistra o firmă fără să depuneți și această declarație. In lipsa ei, dosarul de înființare va fi amânat sau, după caz, respins la Registrul Comerțului. Iar pentru firmele deja înființate care nu depun declarația pot interveni sancțiuni grave, detaliate mai jos.

Cum se realizează declarația privind beneficiarul real?

Declarația privind beneficiarul real poate fi realizată doar în 2 modalități: în formă autentică, la notar sau la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în persoană.

Care sunt sancțiunile nerespectării obligatiei de a depune declarația privind beneficiarul real?

Firmele care nu depun în termen declarația privind beneficiarul real riscă amenzi între 5.000 si 10.000 lei. În ultimă instanță, se poate dispune chiar și dizolvarea societății, conform art.237 din Legea nr.31/1990.

Pe site-ul ONRC regăsiți un template pentru Declarația privind beneficiarii reali.

Asadar, ONRC are sarcina de a organiza un registru central in care se vor inregistra date privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligatiei de inmatriculare in registrul comertului, cu exceptia regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale si societatilor detinute integral sau majoritar de stat. Astfel, persoanele juridice  trebuie sa depuna la inmatriculare, anual, sau de fiecare data cand intervine o modificare, o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul Beneficiarilor Reali.

Pentru mai multe informatii accesati: https://www.onrc.ro/index.php/ro/legislatie/legislatie-nationala.