Declaraţia unică 212

In Monitorul Oficial nr. 279 din 29 martie 2018 a apărut Ordinul preşedintelui ANAF nr. 888 din 27 martie 2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

OPANAF 888/2018 – Declaraţia unică 212

– Declaraţia unică 212 se depune până la data de 15 iulie 2018, inclusiv, de către persoanele fizice care au obligaţia:

  1. declarării veniturilor realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2017;
  2. declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018;
  3. declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale (CAS şi/sau CASS) şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

– Declaraţia unică 212 se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal şi a celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

– Declaraţia unică 212 se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:

  1. în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.
  2. prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: prin intermediul serviciului ”Spaţiul privat virtual” (SPV); pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Important: în anul 2018 se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul şi contribuţiile datorate pentru acest an  şi plătite integral până la data de 15 martie 2019, în cazul depunerii declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă până la 15 iulie 2018 inclusiv.

Sursa: ANAF Dambovita