bilant 2019

OMFP 3781 – DEPUNERE SITUAȚII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2019 ( bilanț 2019)

In Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020 a fos publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale (bilanț) la 31 decembrie 2019 .

OMFP 3781 – DEPUNERE SITUAȚII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2019 ( Instrucțiuni bilanț 2019 ):

  • Potrivit art. 28 din Legea contabilităţii, societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste, instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale.
  • În baza acestor prevederi legale, anual, prin ordin al ministrului finanțelor publice se reglementează condițiile de depunere la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici.
  • Prezentarea informațiilor în situațiile financiare anuale se efectuează cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate (OMFP 1802/2014) sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (OMFP 2844/2016).

Termenele de depunere bilanț 2019 sunt:

– 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru depunerea declarației de inactivitate de către entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare.
– 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic pentru depunerea raportărilor contabile de către persoanele juridice aflate în lichidare;
– 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru depunerea situațiilor financiare de către asociații, fundații, patronate, unități cooperatiste etc.
– 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru depunerea situațiilor financiare de către societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare.

Formularele de bilanț se întocmesc cu ajutorul programelor de asistență existente pe situl ANAF și se depun în format hârtie și în format electronic la registratura unităților ANAF sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.