facilitati fiscale, bonificati satre de urgenta

OUG 33 – FACILITĂȚI FISCALE

Prin această ordonanță nr.33/2020, Guvernul acordă bonificații pentru plata la scadență a impozitului pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul I al anului 2020.

În Monitorul Oficial nr. 260/2020 din data 30 martie 2020, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative (“Ordonanța”). Ordonanța intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv din 30 martie 2020.

  • Plătitorii de impozit pe profit care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I 2020 până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului datorat, astfel:

a) 5% pentru contribuabilii mari;
b) 10% pentru ceilalți contribuabili.

  • Plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care plătesc impozitul pentru trimestrul I 2020 până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat.
  • Contribuabilii care plătesc până la termenul scadent determină impozitele (profit sau micro) prin scăderea din impozitul datorat a bonificației corespunzătoare (5% sau 10%).

Precizăm că plătitorii de impozit pe profit vor avea obligația de a înscrie în mod distinct în declarația anuală de impozit pe profit bonificația calculată în temeiul ordonanței.

De asemenea, plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor vor beneficia de o bonificație de 10% pentru plata la scadență a impozitului datorat pentru trimestrul I 2020, cu termen de plata 25.04.2020. Aceștia vor scădea din impozitul datorat bonificația calculată potrivit Ordonanței.

Facilități privind TVA datorată în vamă

Conform Ordonanței, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal) nu vor face plata efectivă a TVA aferentă importurilor de medicamente, echipamente de protecție și alte dispozitive medicale și sanitare care pot fi folosite pentru prevenirea, limitarea și combaterea COVID-19, pe parcursul perioadei de timp cât este declarată starea de urgență pe teritoriul României, precum și timp de 30 de zile de la încetarea acesteia. Aceste persoane vor înregistra TVA aferentă prin mecanismul taxării inverse, dreptul de deducere fiind exercitat conform regulilor generale prevăzute de lege.

Sursa: FACILITĂȚI FISCALE ACORDATE PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ PRIN O.U.G. NR.33/2020