OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 885/10 noiembrie 2017.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 introduce o serie de modificări semnificative ale prevederilor Codului Fiscal, în special referitoare la:

I. Impozitul pe venit și contribuțiile sociale

Începând cu veniturile impozabile aferente lunii ianuarie 2018, majoritatea contribuțiilor sociale datorate în prezent de către angajator vor fi transferate în seama angajatului concomitent cu diminuarea cotei de impozit pe venit. Noile cote de impozitare vor fi următoarele:

Datorate de către angajat:
 • 25% contribuția pentru asigurări sociale – indiferent de condițiile de muncă – normale, deosebite sau speciale;
 • 10% contribuția pentru asigurări sociale de sănătate;
 • 10% impozitul pe venit (redus de la 16%);
Datorate de către angajator:
 • 0%/4%/8% contribuția pentru asigurări sociale pentru condiții de muncă normale/deosebite/speciale;
 • noua “contribuție asiguratorie pentru muncă” reprezentând 2,25% din venitul brut.

OUG nr. 79/2017 conține și prevederi referitoare la noile niveluri de deduceri aplicabile în cazul salariilor brute mai mici de RON 3.600. Pentru salariile brute care depășesc acest prag nu se acordă deducere.

NOTĂ importantă: Se menține obligația angajatorului de a reține și plăti, în numele angajatului, contribuțiile sociale și impozitul pe venit.

II. Impozitul pe profit – transpunerea, în legislația națională, a prevederilor Directivei UE 2016/1164 referitoare, în principal, la:

 • Noi reguli referitoare la deductibilitatea limitată a cheltuielilor cu dobânzile – costurile excedentare ale îndatorării (“suma cu care costurile îndatorării unui contribuabil depășesc veniturile din dobânzi și alte venituri echivalente ”) vor fi deduse în perioada fiscală în care sunt suportate în limita a 200 mii Euro +10% din EBITDA ajustat cu anumite elemente; costurile excedentare ale îndatorării rămase nedeductibile se raportează, fără limită de timp în anii fiscali următori;
 • Introducerea impozitării la ieșire pentru transferurile de active, de rezidență fiscală și/sau de activitate economică desfășurată printr-un sediu permanent – un contribuabil va datora un impozit de 16% asupra diferenței între valoarea de piață a activelor, la momentul transferului și valoarea lor fiscală;
 • Regula generală antiabuz – se axează pe necesitatea introducerii unei relații bine definite între regimurile fiscale preferențiale și substanța economică a tranzacțiilor. Asftfel, autoritățile fiscale pot să nu ia în considerare un demers sau o serie de demersuri dacă este/sunt întreprins(e) cu scopul principal de a obține un avantaj fiscal (în prezent există deja prevederi similare în Codul Fiscal);
 • Reguli noi referitoare la societățile străine controlate

III. Impozitarea microîntreprinderilor

 • vor fi impozitate cu 1% sau 3% (microîntreprinderile fără angajați) pe veniturile realizate – în loc de 16% impozit pe profit, IMM-urile care realizează venituri de până la 1 milion Euro (comparativ cu situația actuală în care pragul este stabilit la 0,5 milioane Euro);
 • se elimină limitarea actuală referitoare la aplicarea regimului fiscal al micro-întreprinderilor doar de către contribuabilii care obțin maxim 20% venituri din consultanță și management;
 • se elimina limitarea actuală referitoare la neaplicarea regimului fiscal al micro-întreprinderilor de către persoanele juridice din domeniul asigurărilor, pieței de capital, din domeniul bancar, al jocurilor de noroc și din domeniul explorării, dezvoltării și exploatării zăcămintelor petroliere şi gazelor naturale.

IV. TVA

Autoritățile fiscale pot refuza deducerea TVA dacă pot demonstra, dincolo de orice îndoială, că persoana impozabilă știa/ar fi trebuit să știe că operațiunea invocată pentru a justifica dreptul de deducere era implicată într-o fraudă privind TVA care a intervenit în amonte sau în aval în lanțul de livrări/prestări.

Prevederile OUG nr. 79/2017 sunt aplicabile de la data de 1 ianuarie 2018.

Echipa ContaDB va urmări evoluția lucrurilor în următoarea perioadă și vom reveni cu informații imediat ce vor exista certitudini. Serviciile noastre de contabilitate și consultanță fiscală îți pot fi de folos în dezvoltarea afacerii și activarea în interiorul legii.

Vile de vanzare direct dezvoltator