Somaj tehnic ajofm OUG

In Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020,  a aparut Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32 din 30 martie 2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială 

     OUG 32 – Precizări suplimentare acordare somaj tehnic cu indemnizație de 75%

  • Au fost eliminate cele două condiții în funcție de care se beneficia de șomaj tehnic.

Inițial beneficiau de șomaj tehnic acei salariați ai angajatorilor care:

  • au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețineau certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

sau

  • și-au redus activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu aveau capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor.

Acești angajatori puteau beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% dintre angajații care aveau contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Acumdupă modificare, cele două condiții nu mai există.  Așadarbeneficiază de ajutor de șomaj toți salariații acelor angajatori care reduc sau întrerup temporar activitatea, fie total, fie parțial – pe perioada stării de urgență și care atestă acest lucru în baza unei declarații pe proprie răspundere a angajatorului .

  • Pentru acordarea indemnizației, angajatorii depun prin poșta electronică la AJOFM o cerere însoțită de declarația pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație, conform modelului care urmează a fi aprobat prin ordin al ministrului muncii.  (deci trebuie sa asteptam modelul de declaratie pe propria răspundere sa analizam ce suprinde)
  • Plata indemnizației se va face în conturile deschise de angajatori la băncile comerciale în cel mult 15 zile de la depunerea documentației, urmând ca angajatorul să plateasca banii angajaților în termen de maximum 3 zile lucrătoare.

În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte de muncă din care cel puțin unul este activ pe perioada stării de urgență, acesta nu va beneficia de indemnizația de 75%.

  • În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte de muncă și toate sunt suspendate, acesta va beneficia de indemnizația de 75% aferentă salariului celui mai mare.
  • Indemnizația de 75% primită de la bugetul de șomaj poate fi suplimentată de angajator cu sume din bugetul propriu. Deci angajatorul poate suplimenta indemnizația primită de la stat, dacă are resurse financiare pentru plata acelei suplimentări până la 75% din salariul de bază. După cum știți, indemnizația plătită de stat este plafonată la 75% din salariul mediu brut pe economie, adică 75% din 5429 lei, respectiv 4072 lei. Dacă un salariat are 7000 lei salariu, atunci 75% din salariu este 5250 lei, așa că un angajator poate suplimenta indemnizația, în acest caz, de la 4072 lei la 5250 lei, cu suma de 1178 lei.

Concluzie finala: Trebuie sa asteptam publicarea in monitorul oficial modelul de declaratie pe propria răspundere a angajatorului sa analizam ce cuprinde aceasta DECLARATIE pe propria răspundere.

Sursa: A.J.F.P. Dambovita , Saga Software, OUG 32