documente contabile

Ce face un administrator de firmă

Înfiinţarea unei firme presupune existenţa a cel puţin un asociat/acționar  care porneşte afacerea, care îşi asumă riscul investiţiei. Acționarul/asociatul este cel care se ocupă de redactarea actul constitutiv  potrivit nevoilor firmei ale cărei baze le pune . Mai există o persoană cu rol foarte important în viaţa societăţii: administrator de firmă.

Administratorul sau administratorii unei firme se stabilesc încă de la început de către asociați și sunt menționați în actul constitutiv. Această funcție poate fi ocupată chiar de către unul sau mai mulți acționari/asociați și poate fi remunerată sau neremunerată. Alegerea de a nu oferi o recompensă materială administratorului  nu este tocmai indicată.  Răspunderile acestuia sunt foarte mari și necesită o motivație în desfășurarea activității. Iar dacă acesta nu este și asociat/acționar al societății, riscul este și mai mare.

Administratorul reprezintă societatea

Administratorul poate reprezenta firma în relația cu terții, iar orice document semnat de acesta în numele societății este valabil și își produce efectele conform celor înscrise. Asociații nu au puterea de a anula angajamentele luate de către administrator. Ei pot obține acest lucru doar dacă renunță la serviciile lui și angajează un nou administrator care poate lua măsuri în vederea rezilierii contractelor.

Administratorul unei firme are calitatea de reprezentant al societății chiar și în fața instanței de judecată dacă este necesar.

Păstrează documentele contabile și întocmește bilanțul

Una dintre obligațiile administratorului este aceea de a păstra documentele de înființare ale firmei și de a întocmi situațiile financiare anuale. După întocmire,  va prezenta situațiile financiare în fața AGA spre aprobare. Pentru siguranța unei contabilități corecte, acționarii/asociații au dreptul de a cere documentele contabile spre verificare oricând doresc în timpul exercițiului financiar.

Un administrator de firmă colaborează cu Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților

Deciziile ce se iau în urma unei AGA trebuie să fie respectate de către administratorul societății în totalitate. Acesta are sarcina de a duce la îndeplinire planurile trasate de către asociați în limitele legii în vigoare, fără a pune în pericol patrimoniul firmei

Acționează în favoarea obiectului de activitate al firmei

Persoana ce deține funcția de administrator într-o societate are obligația de a acționa doar în interesul și în favoarea obiectului de activitate al firmei. Integritatea și onestitatea administratorului sunt foarte importante. Acționarii/asociații au nevoie de o persoană care să aibă principii sănătoase și bine definite, pentru a rezista tentațiilor cotidiene.

Atunci când înfiinţezi o firmă şi numeşti administratorul trebuie să fii atent atât la calităţile şi abilităţile acestuia, cât şi la modul în care îi defineşti drepturile şi obligaţiile. Legislaţia în vigoare stabileşte regulile pentru funcţia de administrator, dar lucrurile vor fi clare doar dacă le menţionezi în Actul constitutiv. Dacă nu te descurci, evită greşelile iremediabile şi cere sfatul unui specialist! Echipa ContaDB îți poate oferi consultanță pentru înființarea unei firme, administrarea acesteia și gestionarea aspectelor fiscale și de contabilitate.

Vile de vanzare direct dezvoltator