Salariul minim brut pentru anul 2020

Salariul minim brut pentru anul 2020 se majorează de la 1 Ianuarie 2020. HG 935 / 13 Decembrie 2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată  a fost publicată în Monitorul Oficial

Salariul minim brut pentru anul 2020

Astfel, potrivit HG 935/2019,  

  • salariul minim brut pentru anul 2020 va fi de 2.230 lei. El se majorează de la 2.080 lei, cât este în prezent. 
  • salariul minim pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare rămâne nemodificat pentru anul 2020, respectiv își păstrează valoarea de 2.350 lei.  

Iată, mai jos, conținutul integral al HG 935 / 2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată:

HG 935 / 2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată

Art. 1. – (1) Începând cu data de 1 Ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin (1) din legea 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13.3274 lei/oră.  

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră. 

Art. 2. – În aplicarea prevederilor art. 164 alin (12) Din Legea 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 1 Ianuarie 2020, toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.230 lei al salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Art. 3. – La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat n plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1045 din 10 decembrie 2018, se abrogă.